فایل ورد درمان اختلال نارساخواني دانش آموز دوزبانه پايه دوم ابتدايي: مطالعه اقدام پژوهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد درمان اختلال نارساخواني دانش آموز دوزبانه پايه دوم ابتدايي: مطالعه اقدام پژوهي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر باهدف یافتن و تبیین اثربخشی مداخله ای کاربردی, به منظور بهبود اختلال نارساخوانی دانش آموزان دوزبانه پایه دوم ابتدایی انجام گرفت. این پژوهش به روش اقدام پژوهی مشارکتی, در سه بعد تشخیص, اجرا و ارزیابی در طی 8 مرحله بر روی یک دانش آموز دوزبانه پایه دوم ابتدایی در سال تحصیلی 97 - 98 دریکی از مدارس ابتدایی شهر سودجان انجام شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از مشاهده, مصاحبه, آزمون هوشی وکسلر کودکان و آزمون تشخیص نارساخوانی نما استفاده شد. برنامه مداخله ای انتخابی روش چند حسی اورتون گیلینگهام بود که طی - 16 جلسه 45 دقیقه ای به صورت فردی به دانشآموز ارائه شد. بررسی شواهد و اطلاعات در مرحله ارزیابی نهایی نشاندهنده بهبود نشانه های اختلال نارساخوانی دانش آموز بود. با توجه به یافته ها میتوان نتیجه گرفت آموزش چند حسی اورتون گیلینگهام - روشی کاربردی و موثر در بهبود اختلال نارساخوانی کودکان دوزبانه پایه دوم ابتدایی است.

لینک کمکی