فایل ورد خانواده و زنان آسيب ديده اجتماعي شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد خانواده و زنان آسيب ديده اجتماعي شهر تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

مقدمه: خانواده مخاطرهزا یکی از عواملی است که فرد را به سوی رفتارهای پرخطر می کشاند.هدف: این مطالعه با هدف تعیین نقش خانواده در آسیب زایی زنان آسیبدیده اجتماعی طراحی گردید.روش مطالعه: پژوهش مقطعی با 241 زن آسیب دیده اجتماعی در سال 1393 در مراکز کاهش آسیب وابسته به بهزیستی و شهرداری تهران صورت گرفت.نتایج: نتایج آن نشانگر آن بود که بین خشونت والدین, زندگی تک والدی, بدون والدی و اعتیاد والدین, با فرار از منزل در کودکی و نوجوانی, سو استفاده جنسی در کودکی و نوجوانی, سن شروع مواد مخدر ارتباط معناداری وجود داشت.نتیجه گیری: طبق نتایج خانواده نقش بسیار مهمی در انجام رفتارهای پرخطر زنان آسیب دیده اجتماعی داشته است.

لینک کمکی