فایل ورد تبيين تمايز ميان مفاهيم پياده سازي، اجرا و جاري سازي استراتژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تبيين تمايز ميان مفاهيم پياده سازي, اجرا و جاري سازي استراتژي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 29

چکیده مقاله:

مراجعه به مبانی نظری و پیشینه بحث استراتژی نشان میدهد علیرغم پژوهشها و نگارش کتب و مقالات متعدد در مورد استراتژی و مدیریت استراتژیک, هنوز برخی مفاهیم مربوط به آن به خوبی تبیین نشده است. یکی از این ابهامات, تمایز میان سه مفهوم پیاده سازی, اجرا و جاری سازی استراتژی است. مطالعه پیشینه و ادبیات نشان می دهد, در هیچ منبعی به این تمایز اشاره نشده و این مفاهیم همواره به جای هم استفاده شده است. بر این اساس در این پژوهش این مساله مورد توجه و تفاوت میان این سه مفهوم مورد بررسی قرار گرفته است. روش تجزیه و تحلیل توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای, میانی نظری و پیشینه پژوهش به طور عمیق مورد بررسی قرار گرفته است. از روش مصاحبه با خبرگان برای تبیین مفاهیم استفاده شده است و نمونه آماری نیز تعداد 8 نفر از خبرگان آشنا به بحث استراتژی است که چه از نظر تحصیلات و چه از نظر سوابق کاری دارای سوابق مرتبط بودند. افراد نمونه به روش گلوله برفی انتخاب شدند. طبق نتایج پژوهش میان سه مفهوم پیاده سازی, اجرا و جاری سازی تفاوت اساسی وجود دارد. پیاده سازی مرحله ای قبل از جاری سازی است و بر تدارکات و زمینه سازی بسترهای تجهیزاتی و غیرتجهیزاتی برای اجرای استراتژی اشاره دارد. در مرحله اجرا به صورت عملیاتی اقدام به اجرای استراتژی ها می شود. مرحله جاری سازی درجه ای از توسعه سازمانی است که در آن استراتژی ها بصورت نظام مند و هوشمند میان بخش های مختلف سازمان جریان یافته, پیاده سازی و اجرا می شود.

لینک کمکی