فایل ورد بررسي مختصر بازاريابي چريکي ، فرهنگ و اهداف آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي مختصر بازاريابي چريکي , فرهنگ و اهداف آن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش معرفی مختصر بازاریابی چریکی و اهداف آن می باشد.پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات تحقیقی و توصیفی می باشد.جامعه آماری تحقیق شامل اساتید, دانشجویان کارشناسی, ارشد و دکتری در دانشگاه شهید باهنر کرمان و پیام نور می هستند که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری تعداد 16 به عنوان نمونه انتخاب شدندروش .جمع آوری اطلاعات مصاحبه حضوری است.نتایج این پژوهش نشان می دهد هدف اصلی بازاریابی چریکی این است که ما را در انجام یک بازاریابی صحیح کمک کند.در ادامه به این نتیجه می رسیم که بازاریابی چریکی به بودجه اندک نیاز دارد و درآمد آن نیز تصاعدی است .همچنین وجه تمایز بازاریابی چریکی با سایر ابزارهای بازاریابی پارامتر غافل گیری یا شگفت زده کردن مخاطب است که آن را در عصر حاضر(قرن (21 به یکی از محبوب ترین استراتژی های بازاریابی تبدیل کرده است

لینک کمکی