فایل ورد بررسي رفتار سياسي در مديريت سازمانها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رفتار سياسي در مديريت سازمانها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

فعالیت سیاسی, به طور ذاتی در همه تعاملات وجود دارد, بنابراین, به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده سازمان ها محسوب می شود و توجه پژوهشگران مدیریت را به خود جلب کرده است. در مورد رفتار سیاسی در سازمان دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. بعضی به بعد مثبت و مشروع آن توجه دارند و بعضی به بعد منفی و غیرمشروع آن. از دیدگاه مثبت و تئوری های مدیریت, رفتار سیاسی یک فرایند طبیعی در سازمان است که ازطریق آن می توان تعارض ها و اختلاف های بین گروه ها و ذی نفع را بررسی و حل و فصل نمود و بر منافع و رضایت گروه های مختلف تاکید کرد. از سیاست در سازمان, تعابیر مختلفی برداشت می شود اما آنچه که مورد توجه بسیاری از اندیشمندان در حوزه رفتار سازمانی قرار دارد, این است که رفتار سیاسی نه تنها به گونه ای ذاتی منفی نیست بلکه می تواند برای اعضای یک سازمان یا خود سازمان مفید نیز باشد. در این مقاله پیش زمینه های وقوع رفتار سیاسی در سازمان, ماهیت رفتار سیاسی, مهارت های سیاسی و تاکتیک های رفتار سیاسی در سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. مهمترین درس مدیریتی آن است که رفتار سیاسی را در سازمان نمی توان از بین برد ولی می توان و باید کنترل و مدیریت کرد تا در محدوده ای منطقی و سازنده قرار گیرد.

لینک کمکی