فایل ورد خواص حرارتی، مکانیکی و رئولوژیکی کامپوزیت های مرکب (Blend) زیست تجزیه پذیر پلی لاکتید/ پلی کاپ ...

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد خواص حرارتی, مکانیکی و رئولوژیکی کامپوزیت های مرکب (Blend) زیست تجزیه پذیر پلی لاکتید/ پلی کاپ ... :

مقاله ترجمه شده خواص حرارتی, مکانیکی و رئولوژیکی کامپوزیت های مرکب (Blend) زیست تجزیه پذیر پلی لاکتید/ پلی (e – کاپرولاکتون) پر شده با گرافیت و گرافن اکسید, در قالب فایل Word .


عنوات اصلی مقاله:

Thermal, mechanical, and rheological properties of graphite and graphen oxide- filled biodegradable polylactide/poly(e-caprolactone) blend composites

نویسنده (ها): Orebotse Joseph Botlhoko, James Ramontja, Suprakas Sinha Ray

تعداد صفحات فایل ترجمه: 30
قیمت کل فایل = 30 ضربدر 2 = 60000 تومان

قیمت نهایی با تخفیف= 50000 تومان


بخشی از مقاله:
تاثیر پاشیدگی های گرافیت G و گرافن اکسید GO روی خواص حرارتی, مکانیکی و رئولوژیکی کامپوزیت های مرکب پلی لاکتید PLA / پلی (e – کاپرولاکتون) PCL, به طور نسبی مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل مورفولوژی سطحی نشان می دهد که درجه تثبیتی مورفولوژیکی, نه تنها به باگذاری پرکننده, بلکه واکنش آنتالپی بین سطح پرکننده و مخلوط پلیمری نیز بستگی دارد. با تعادل کامل مشخصات مدول و مقاومت, . بهبود قابل توجهی در ازدیاد طول نهایی (43.8 درصد) کامپوزیت های مرکب پر شده با گرافیت G (0.25 درصد وزنی) مشاهده می شود, در حالی که کامپوزیت های سه گانه پر شده با 0.05 درصد وزنی GO, بهبود قابل توجهی در تثبیتی حرارتی (حدود 19 درجه سانتیگراد) از خود نشان می دهند. بعلاوه, مدول دینامیکی مخلوط ها پس از تشکیل کامپوزیت افزایش یافت؛ هرچند, میزان بهبود برای کامپوزیت های مرکب پر شده با G, بیشتر است. بر اساس نتایج حاصله, ما یک تشریح کلی پیرامون نحوه ارتباط مورفولوژی و ساختار کامپوزیت های مرکب با خواص نهایی پیشنهاد می کنیم.

لینک کمکی