فایل ورد میکروایندنتاسیون (ریزدندانه گذاری) سیمان استخوان بر پایه پلی متیل متاآکریلات(PMMA)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد میکروایندنتاسیون (ریزدندانه گذاری) سیمان استخوان بر پایه پلی متیل متاآکریلات(PMMA) :

مقاله ترجمه شده فایل ورد میکروایندنتاسیون (ریزدندانه گذاری) سیمان استخوان بر پایه پلی متیل متاآکریلات(PMMA), در قالب فایل word و در 15 صفحه.


عنوان اصلی مقاله: Microindentation of Polymethyl Methacrylate (PMMA) Based Bone Cement

نویسنده (ها): F. Zivic, M. Babic, M. Caunii, N. Grujovic, S. Mitrovic

تعداد صفحات فایل ترجمه: 15
قیمت کل فایل = 15 ضربدر 2 = 30000 تومان
قیمت نهایی با تخفیف= 20000 تومان


بخشی از ترجمه:

توصیف خصوصیات سیمان استخوان بر پایه پلی متیل متاآکریلاتقرار گرفته در معرض بارگذاری دوره ای با استفاده از تکنیک میکروایندنتاسیون در این مقاله ارائه می شود. تکنیک ایندنتاسیون به علت سادگی, آماده سازی حداقل نمونه و زمان کوتاه برای انجام آزمایش, آزمایش مکانیکی انعطاف پذیری تلقی می شود. پاسخ مکانیکی نمونه های سیمان استخوان مورد مطالعه قرار گرفت. میکروایندنتاسیون واقع بینانه, تعیین سختی آزمایش ایندنتاسیون (HIT) و مدول ایندنتاسیون (EIT) سیمان استخوان بررسی شده را ممکن ساخت. تحلیل تصویرهای اپتیکال نقوش نشان داد که این تکنیک به صورت موثر جهت توصیف خصوصیات سیمان های استخوان قابل استفاده خواهد بود.

لینک کمکی