فایل ورد پاورپوینت طراحی سیگنال در ترافیک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد پاورپوینت طراحی سیگنال در ترافیک :

فایل ورد پاورپوینت طراحی سیگنال در ترافیک , در 46 اسلاید.


بخشی از متن فایل:
• برای تجزیه تحلیل برخوردها

- اصل اشترام زمان

• مزایا
– حرکت منظم ترافیک
– افزایش دهنده ظرفیت ترافیک
– طرح هندسی ساده
• معایب
– افزایش زمان توقف
– پیچیدگی طراحی سیگنال


Cycle length C : طول سیکل زمان بر حسب ثانیه می باشد که از کامل کردن یک دور به دست می آید. زمان شروع سبز تا شروع مجدد سبز یک چراغ , این زمان برای چراغ راهنمائی ثابت تغییر نکرده ولی درچراغهای راهنمائی متغیر ثابت نیست.

در این فایل اقدام به معرفی و بررسی اهمیت طراحی سیگنال در مهندسی ترافیک پرداخته شده است.

فایل ورد پاورپوینت طراحی سیگنال در ترافیک
فهرست مطالب:
1-مقدمه
2-معرفی
3-مراحل طراحی سیگنال
1-3-طراحی فاز
2-3-Interval Design
3-3-زمان سیکل
4-3-جداسازی سبز
5-3-عابرین
6-3-ارزیابی
4-منابع

لینک کمکی